Bèta academie >

Bijles Laren

Bijles in Laren, ’t Gooi

In Laren worden de bijlessen gegeven op onze locatie aan de Lingenskamp 17A.

Image

Bijlessen

Bij ITSB ligt in de bijlessen het accent op de inhoud van het schoolvak waarvoor de bijles is aangevraagd. In de eerste fase wordt samen met de bevoegde en ervaren vakdocent bekeken of er een achterstand is, waar de knelpunten liggen en waar er ingestapt wordt. Vervolgens wordt met de leerling besproken hoe hij zich zo goed mogelijk deze leerstof eigen kan maken. In de bijlessen wordt ook veel aandacht besteed aan de specifieke vragen van de leerling.

Tegelijkertijd werken leerling en docent aan een planning voor de voorbereiding voor de SE’s, SO’s of toetsen voor het betreffende vak.

De duur van de bijles is 0.75u, 1u of 1.5u. Dat hangt onder meer af van de achterstand, de moeilijkheidsgraad van het vak en de concentratie van de leerling.

Het minimum aantal bijlessen is 6. De leerling kan er ook voor kiezen om een bijlessenreeks (6) te nemen. De bijlessenreeks is een half jaar geldig. De leerling heeft dan de mogelijkheid om bijlessen aan te vragen op momenten dat hij/zij extra ondersteuning wenst, bijvoorbeeld vlak voor een toets.

De vorderingen van de bijlessen worden door de vakdocent regelmatig teruggekoppeld aan de ouders.

Bijles aanbod

Het bijlesaanbod van ITSB is groot. Hieronder staat een overzicht van ons aanbod.

Wilt u meer weten over de kosten en mogelijkheden van de bijlessen bij ITSB? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. ITSB verzorgt bijles in ’t Gooi en omstreken. Met name verzorgt ITSB bijles in Laren en bijles in Blaricum.

Talen
Bètavakken
Maatschappelijke en culturele vakken
Engels
Wiskunde (A, B, C en D)
Economie
Frans
Biologie
Geschiedenis
Duits
Natuurkunde
Aardrijkskunde
Spaans
Scheikunde
Management & Organisatie (M&O)
Latijn
Algemene Natuurwetenschappen (ANW)
Maatschappijleer
Grieks
 
Organisatie & Onderzoek (O&O)
 
 
Filosofie