Bèta academie >

Voortgezet Onderwijs

Afdeling studiebegeleiding

De afdeling studiebegeleiding is gericht op (individuele) coaching en begeleiding van het leerproces van de leerling in het voortgezet onderwijs. Structuur biedt ieder kind zekerheid, daarom staat het (leren) maken van een goede planning centraal. Ook aan andere studievaardigheden, als agendagebruik, wordt veel aandacht besteed. De leerling leert eigen verantwoordelijkheid te dragen bij het maken van het huiswerk.

huiswerkbegeleiding Gooi vmbo havo vwo

ITSB vindt het belangrijk dat er een prettige en inspirerende (huis-)werksfeer heerst. Dit proberen we te bereiken door de leerlingen op een voor hen prettige manier te motiveren en te betrekken bij het schoolgebeuren.

Dit gebeurt door gebruik te maken van de technieken van oplossingsgerichte gespreksvoering, waarbij de competentie van de leerling een grote rol speelt.

Bij ITSB werken bevoegde leerkrachten.

Van iedere leerling wordt bij ITSB in een volgsysteem belangrijke gegevens, waaronder (tussen-) rapportcijfers, genoteerd. Dit systeem maakt een efficiënte begeleiding mogelijk.

De studiebegeleiding is bestemd voor alle leerlingen uit onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Voor een goede regelmaat adviseren wij een begeleiding van minimaal 3x per week.

Ook bestaat de mogelijkheid van:

  • individuele begeleiding. Hierbij volgt de leerling op individuele basis een intensieve studiebegeleiding aangepast aan zijn of haar specifieke situatie. Deze vorm van begeleiding is met name geschikt voor leerlingen met problemen als concentratieproblemen, ADHD, ADD of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Als dat wenselijk geacht wordt, worden de leerlingen doorverwezen voor een psychologisch onderzoek;
  • individuele begeleiding aan huis;
  • intelligentieonderzoek;
  • ambulante begeleiding. Een begeleider van ITSB begeleidt het leerproces van de leerling door contacten met onder andere school en ouders;
  • onderzoek en advies op het gebied van studie- en beroepskeuze;
  • onderzoek en begeleiding op het gebied van leerproblemen;
  • de mogelijkheid van bijlessen voor de meeste vakken op elk niveau

Openingstijden

Voor studiebegeleiding is het instituut geopend van maandag t/m vrijdag van 14.00u tot 18.00u. en maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ook van 18.00u tot 21.00u op locatie 1 en van 18.30u tot 21.30u op locatie 2.

Locatie 1
Lingenskamp 17A
1251 JJ Laren

Locatie 2
Meentweg 37D
1261 XS Blaricum
(bij de Lloods – gezondheidscentrum Blaricum)
(telefoon 035 53 82 139)

Uw kind kan op de afgesproken dagen, afhankelijk van zijn/haar rooster, tot uiterlijk 16.15u. of 19.00u. binnenlopen. Er volgt dan eerst bespreking en planning van het (huis)werk waarna hij/zij aan de slag gaat.