Bèta academie >

Aruba

mei/juni 2014

In vervolg op de adviesgesprekken van juli/augustus 2013, heeft mevrouw Arlene Oehlers onlangs gesprekken gevoerd met de heer John Hessen, Inspecteur generaal van Onderwijs op Aruba. Onderwerp van gesprek was de implementatie van zorgleerlingen in het onderwijs op Aruba. Ook kwam aan bod de voortgang van het project “Bario’s”, dat in 2010 van start ging.

1

juli/augustus 2013

In de maanden juli en augustus 2013 heeft mevrouw Oehlers in haar hoedanigheid van adviseur van de stichting “FUNDACION PRO PERSONA CU DISLEXIA” adviesgesprekken op Aruba gevoerd met de leden van de stichting en tevens met minister van onderwijs en justitie, de heer Arthur Dowers en minister van sociale zaken, mevrouw Michelle Hooyboer. Tijdens het overleg met de ministers werd het beleidsrapport van de stichting aan de ministers overhandigd.
Daarnaast heeft mevrouw Oehlers tijdens haar werkbezoek een taalonderzoek afgenomen bij een leerling uit “klas 4” van de Mariaschool te Paradera. Het afnemen van het onderzoek werd gefilmd voor lesdoeleinden.

.

4Arlene Oehlers te midden van minister van sociale zaken, mevrouw Michelle Hooyboer (l) en minister van onderwijs en justitie, de heer Arthur Dowers (3de van l), mevrouw Eveline Arends en mevrouw Vanessa Baloche (r), leden van de stichting.

2Onderzoek op de Mariaschool te Paradera Aruba.

februari/maart 2013

Op 21 februari 2013 werd de stichting “FUNDACION PRO PERSONA CU DISLEXIA” opgericht.
Mevrouw Arlene Oehlers zal hierin zitting nemen als adviseur en lid.
De stichting heeft tot doel:
het beschermen van de rechten van personen met dyslexie (stoornis met lezen) en/of dyscalculie (stoornis met rekenen) in het bijzonder en personen met een beperking in het algemeen in de Arubaanse gemeenschap en elders in de ruimste zin van het woord en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Op uitnodiging van het Arubahuis had mevrouw Arlene Oehlers op 25 maart 2013 een ontmoeting met leden van de regering en het kabinet van Aruba. Tijdens deze ontmoeting werden er nieuwe contacten gelegd voor een nauwere samenwerking met betrekking tot de Stichting.
Op 27 maart 2013 volgde een informatie avond over “Dislexia y discalculia; ki sorto di trastorno nan ta?” (wat voor leerstoornissen zijn dat?) georganiseerd door de stichting. Deze avond is bedoeld voor ouders, onderwijsgevenden en geïnteresseerden.
De bijeenkomst zal plaats vinden in het “Centro di bario Playa Pabou” te Aruba.
Er staan voor de komende jaren meerdere projecten op het programma.

1Een “Bon Bini” (“Hartelijk welkom”) namens de Arubaanse regering. Met de heer Edwin Abath, (gewezen)gevolmachtigde minister van Aruba.

2Met de Minister President van Aruba de heer mr. Mike Eman en echtgenote.

Mei - November 2011 / Mei - Oktober 2012

In het kader van een mogelijke samenwerking tussen ITSB en Aruba en mogelijk ook Curaçao, ten aanzien van onderwijsondersteunende activiteiten als onderzoek en remediëring op het gebied van taal en rekenen, heeft mevrouw Arlene Oehlers in mei van dit jaar vervolggesprekken gevoerd met de minister president van Aruba de heer Mike Eman en met de heer Ramon Todd Dandaré, voormalig directeur van het Instituto Linguístico en het departement van onderwijs op Aruba. Tijdens de bijeenkomsten werd dieper ingegaan op het samenwerkingsmodel, waarin omschreven wordt op welke wijze de onderwijsprestaties van de leerlingen met een (forse) achterstand op taal- en rekengebied substantieel verbeterd kunnen worden op Aruba.
De komende tijd wordt verder gewerkt aan de inventarisatie van de behoefte op dit gebied en zal tevens bekeken worden welke vorm van samenwerking wenselijk en haalbaar is. Daarna wordt het projectplan verder uitgewerkt.

Om dit allemaal te kunnen verwezenlijken zal er een stichting in het leven worden geroepen.

3Mevrouw Arlene Oehlers op werkbezoek bij de minsiter president van Aruba de heer Mike Eman; mei 2012.