Bèta academie >

Taal- en Rekenhulp – Remedial teaching

Remedial Teaching

LAREN, BLARICUM, BUSSUM, ’T GOOI

Taal- en Rekenhulp

Het team van ITSB dat kinderen uit het basis onderwijs begeleidt, is volledig gespecialiseerd in Remedial Teaching (taal- en rekenhulp).

De begeleiding is op maat, omdat ieder kind om een eigen unieke aanpak vraagt. Wij zoeken naar de hulpmiddelen en manieren van uitleg die bij het kind past.

Onze ervaren remedial teachers en orthopedagogen werken gestructureerd aan de hiaten en zorgen er ook voor dat het kind met meer plezier en zelfvertrouwen naar school kan.

Ook heeft het team meer dan tien jaar ervaring met kinderen voor te bereiden op de entreetoets (groep 7) en de citotoets, die sinds schooljaar 2014-2015 “Centrale Eindtoets” heet (groep 8).

Een kind met een leerprobleem begeleiden, betekent het kind erop wijzen wanneer het aan een regel of uitzondering heeft gedacht en hem/haar daarmee complimenteren. Elke vooruitgang, hoe klein dan ook, moedigt het kind aan en geeft hem/haar meer zelfvertrouwen en plezier om verder te gaan.

lvsi-keurmerk-klein

Taal- en Rekenonderzoek

Bij ITSB vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats met de ouders om meer zicht te krijgen op de taal- of rekenproblemen die het kind ondervindt. Zijn er nog andere vakken waarmee het kind moeite heeft? Hoe lang zijn de problemen al aan de orde? Zijn er specifieke gebieden binnen het rekenen waarmee het kind moeite heeft?

Indien dit wenselijk is, wordt er een onderzoek bij het kind afgenomen om de grootte van de achterstand te bepalen. Wanneer alle gegevens in kaart zijn gebracht, wordt in samenspraak met de ouders een behandeling gestart. De schoolgegevens en/of de uitslag van het onderzoek dienen dan als uitgangspunt van deze behandeling. Het kan voorkomen dat er meer zicht moet komen op de taal- of rekenproblematiek van het kind of dat uit het onderzoek blijkt dat er mogelijk sociaal-emotionele factoren een rol spelen bij de taal- of rekenproblemen. In dat geval wordt ouders geadviseerd om een psychologisch onderzoek te laten afnemen.

Als de leerling een dyslexieverklaring of een dyscalculieverklaring heeft, is het goed te weten dat het kind recht heeft op de geldende faciliteiten, zodat hij of zij, ondanks zijn/haar beperking, zo goed mogelijk binnen het onderwijs kan functioneren.