Bèta academie >

De Bèta Academie van ITSB

                   

                                 De Bèta Academie van ITSB                                     

“Een unieke samenwerking met resultaten voor de leerlingen”

Er is op de arbeidsmarkt steeds meer vraag naar talenten met een bèta achtergrond. We zien dit terug in de toegenomen populariteit van de exacte profielen Natuur & Gezondheid (NG) & Natuur en Techniek (NT) onder de leerlingen van middelbare scholen. Met het profiel NG of NT op zak heeft de leerling toegang tot alle universitaire studies vanwege de toepasbaarheid en veelzijdigheid van de leerstof.

Het niveau wordt elk jaar hoger

Veel leerlingen op de middelbare school hebben echter moeite om de lesstof van bèta vakken bij te houden. We constateren dat het huidige onderwijssysteem niet anticipeert op de toenemende moeilijkheidsgraad en zien dit oa terug in oefenopgaven die niet meer representatief zijn voor het vereiste toetsingsniveau.

Individuele bijles is essentieel geworden

De klassen zijn groot, leraren kunnen steeds minder persoonlijke aandacht geven en de moeilijkheidsgraad neemt toe. Mede daardoor is individuele bijles essentieel geworden voor een succesvolle doorloop van de middelbare school. Bij individuele bijles krijgt de leerling gefocust aandacht, uitleg en oefeningen op niveau. De bijlesdocent signaleert de sterke en zwakke punten van de leerling en tuned daarop in.

De Bèta Academie

Om aan de vraag naar bijlessen voor de bèta vakken te kunnen voldoen, start ITSB met de Bèta Academie! Ook in het weekend. Vanaf september 2018 zullen Masters of Science i.o. van het Amsterdam Science Park** persoonlijke en individuele bijles voor onze leerlingen gaan verzorgen. Zij zijn gespecialiseerd in het snel signaleren van de deficiënties van een leerling, zodat zij heel snel de juiste ondersteuning kunnen geven. Zij zijn daarnaast deskundig in het begeleiden van excellente leerlingen die zichzelf willen uitdagen om een hoog gemiddelde te halen ten behoeve van een Cum Laude resultaat en/of loting studies.

De Bèta Academie is een uitgelezen kans voor elke leerling om met succes de middelbare school af te ronden en een goede basis te leggen voor de rest van hun leven.

Inschrijven kan via ons contactformulier

Nieuw! Doorwerken na de bijles

Na de individuele bijles wordt de mogelijkheid gegeven om op de Beta Academie (extra) oefenopgaven te maken die gericht zijn op de besproken stof. Dan pas wordt duidelijk of de stof goed begrepen is en de antwoorden op niveau geformuleerd zijn.

Examentraining

Van februari t/m het eindexamen in mei kunnen eindexamenleerlingen examentraining volgen bij Bèta Academie. Met behulp van professionele begeleiding van de MSc docenten worden de leerlingen uitstekend voorbereid op hun eindexamen. Er wordt dan vooral ingegaan op de hoofdzaken voor het examen en daarnaast wordt er volop geoefend op examenniveau. In drie dagen wordt de leerling uitmuntend voorbereid op het examen.

Summerschool

In de zomervakanties blijft Bèta Academie open om leerlingen die achterstanden willen wegwerken te helpen en ook leerlingen die hun prestaties nog verder willen verbeteren kunnen dan bij de academie terecht.

 Wat leerlingen vinden

Leerlingen die al bijlessen bij ons volgden, geven aan dat de klik en een goede band met ons heeft bijgedragen aan de motivatie en het plezier voor de lesstof.

** Het Amsterdam Science Park is de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

 

science

 

Ingeschreven bij de KvK onder nr 32144464