Bèta academie >

Citotoets training

Voorbereiding Centrale eindtoets

LAREN, BLARICUM, BUSSUM, ’T GOOI

Centrale eindtoets primair onderwijs (PO) – groep 8

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar. De centrale eindtoets is één van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het cito volgsysteem wordt leidend voor het advies van het kind.  Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs.

De centrale eindtoets bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie.
Taal en Rekenen zijn verplichte onderdelen. Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel. Het onderdeel Wereldoriëntatie kan alleen worden afgenomen bij de papieren versie van de centrale eindtoets.

Oefenen voor de centrale eindtoets

Om hierop in te spelen biedt ITSB een “Centrale Eindtoets Voorbereiding”.

De voorbereiding centrale eindtoets heeft o.a. tot doel de leerlingen vertrouwd te maken met de verschillende vraag-, werk- en denkvormen, die zich tijdens de eindtoets kunnen voordoen.

Afname data centrale eindtoets

De centrale eindtoets wordt in april 2015 voor het eerst afgenomen. De toets wordt op papier afgenomen. De afnamedata in 2015 zijn: 21, 22 en 23 april 2015.

Voor advies of meer informatie over de “Voorbereiding Centrale Eindtoets” kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.