Bèta academie >

Citotoets training

Voorbereiding Centrale eindtoets

LAREN, BLARICUM, BUSSUM, ’T GOOI

Centrale eindtoets primair onderwijs (PO) – groep 8

Leerlingen krijgen in groep 7 een voorlopig schooladvies, met oa de uitkomsten van de cito scores als richtlijn. Het cito volgsysteem wordt leidend voor het advies van het kind.  Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs.

De cito toets bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie.
Taal en Rekenen zijn verplichte onderdelen. Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel. Het onderdeel Wereldoriëntatie kan alleen worden afgenomen bij de papieren versie van de centrale eindtoets.

Oefenen voor de cito toets

Om hierop in te spelen biedt ITSB “Cito toets Voorbereiding”.

De voorbereiding heeft o.a. tot doel de leerlingen vertrouwd te maken met de verschillende vraag-, werk- en denkvormen, die zich tijdens de toets kunnen voordoen.

Voor advies of meer informatie over de “Voorbereiding Centrale Eindtoets” kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.