Bèta academie >

Team

Team ITSB

Mevrouw A. (Arlene) Oehlers
directeur-eigenaar
dyslexie-deskundige, remedial teacher, docent v.o. & s.o.
trainer, schoolcounselor & lerarencoach,
master oplossingsgericht werken (specialisme onderwijs). Coördineert alle afdelingen
 

De Heer R. (Rob) Weterings MSc
Biochemie – natuur- & scheikunde – wiskunde – biologie – economie

 

 

 

 

Mevrouw drs. Y. (Yolande) Adriaansens 

Remedial Teacher / Master Special Educational Needs.

 

Mevrouw F. (Fleur) Kroeze

hw-begeleiding; Latijn – wiskunde

 

H. van Lent De heer drs. J.G.L. (Hans) van Lent
Grieks, Latijn
lisa Mevrouw L. (Lisa) van den Bergh-Garstenauer (native)
Duits, Frans, overige vakken
Annemarie Mevrouw V. (Vera) Hilhorst-van der Erve
remedial teacher, leerlingbegeleider, Nederlands
der Meulen
Mevrouw drs. I. van der Meulen
orthopedagoog, GZ-psycholoog
koos De heer drs. J.K. (Koos) Mur
economie, M&O, overige vakken
rogier-lansink-1  De heer R. Lansink, MSc
biologie, wiskunde A-B-C, natuur- & scheikunde
Jane Mevrouw J. (Jane) Winsemius
ambulante begeleider alle vakken
Mevrouw Y. (Yvette) Vrolijk 

leerlingbegeleider, leerkracht speciaal onderwijs specialisatie taal / lezen

De heer S. (Steyn) Smeekes
wiskunde – natuurkunde – scheikunde / huiswerkbegeleiding
  Mevrouw T. (Tilly) de Heus
interieur & logistiek