Bèta academie >

Dyscalculie

Dyscalculie

Rekenproblemen en dyscalculie

Het leren rekenen gaat vaak gepaard met rekenproblemen. Rekenproblemen “horen” bij het leren rekenen en verdwijnen vaak gedurende de jaren.
Soms blijft een kind echter moeite houden met rekenen. Het raakt steeds meer achter ten opzichte van de rest van de klas en loopt uiteindelijk vast. Vaak hebben kinderen die achter raken ook steeds minder zin om te rekenen. Immers, je doet  niet graag iets waar je, voor je gevoel, niet goed in bent. Demotivatie zorgt dan voor een steeds groter wordende achterstand.

De laatste jaren is de belangstelling voor de stoornis dyscalculie sterk toegenomen. Wanneer kinderen rekenproblemen ervaren, wordt er al snel gedacht aan dyscalculie, maar lang niet alle kinderen met rekenproblemen hebben dyscalculie.

Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en betekent letterlijk: “niet goed kunnen rekenen”.
Dyscalculie is een rekenstoornis die vaak samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slecht automaticeren, spellingsproblemen of gebrek aan inzicht. Het is vaak een stoornis met een neurologische achtergrond. De problemen zijn blijvend, ook na gedegen onderwijs.

Image

Kenmerken

  • Problemen bij het begrijpen van de basis van de rekenkunde, zoals: breuken, waarde van de getallen, verbanden tussen getallen.
  • Problemen met inzicht: hoofdrekenen en schatten.
  • Problemen met volgorden: recepten lezen, klok kijken.
  • Problemen met ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht: links-rechts oriëntatie, problemen met het lezen of onthouden van cijferreeksen, lezen en interpreteren van kaarten, tabellen en afmetingen. Problemen met teamsporten op een groot veld (hockey, voetbal).
  • Problemen met het interpreteren van codes, patronen (muzieknoten), steno en talen.
  • Afkeer voor strategie spelletjes en speelgoed.
  • Afkeer voor rekenen, traagheid.

Onderzoek

Bij ITSB vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats met de ouders om meer zicht te krijgen op de (reken-)problemen die het kind ondervindt. Zijn er nog andere vakken waarmee het kind moeite heeft? Hoe lang zijn de problemen al aan de orde? Zijn er specifieke gebieden binnen het rekenen waarmee het kind moeite heeft? Vervolgens wordt er een onderzoek bij het kind afgenomen om de grootte van de achterstand te bepalen.

Remedial teaching

 Wanneer alle gegevens in kaart zijn gebracht, wordt in samenspraak met de ouders  een remediëringstraject gestart. De uitslag van het onderzoek dient dan als uitgangspunt van dit traject.

Het kan voorkomen dat er meer zicht moet komen op de rekenproblematiek van het kind of dat uit het onderzoek blijkt dat er mogelijk sociaal-emotionele factoren een rol spelen bij de rekenproblemen. In dat geval wordt ouders  geadviseerd om een psychologisch onderzoek te laten afnemen.

Meer informatie?