Bèta academie >

Trainingen voor scholieren

Trainingen voor scholieren

Trainingen

De RT-afdeling van ITSB biedt trainingen aan die bestemd zijn voor scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Deze trainingen worden gegeven door ervaren trainers.
De werkwijze is volgens de oplossingsgerichte methodiek. Elke training bestaat uit 6 bijeenkomsten van een uur.

Brugklastraining

foto2 brugklas

Veel leerlingen ervaren de overstap van groep 8 naar de brugklas als een grote stap. Wat gaat er veranderen en wat blijft hetzelfde?
Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, gaan wij met deze vragen aan de slag tijdens de brugklastraining. Op deze manier bereiden wij de leerling (individueel of in een groepje) zo goed mogelijk voor om vol zelfvertrouwen een goede start te maken in het voortgezet onderwijs.
Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is er anders op de nieuwe school?
  • Hoe kan ik oplossingen zoeken voor dingen die ik moeilijk vind?
  • Korte en langetermijnplanning: Wat is dat?
  • Hoe stel ik mijn leerdoelen vast?
  • Hoe vind ik makkelijk aansluiting bij mijn nieuwe klasgenootjes?
  • Hoe kom ik voor mezelf op?
  • Welke sites kan ik raadplegen als ik werkstukken en presentaties moet maken?
  • Welke “overhoorsites” zijn er ?

Voor advies of meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. .

Oplossingsgerichte faalangstreductie-training

De angst voor een te leveren prestatie kan de resultaten van een kind negatief beïnvloeden. Deze angst voor het falen noemt men “Faalangst”. Het is de gedachte aan een mislukking die de kinderen angst aanjaagt. Een gezonde spanning leidt tot betere prestaties, een teveel aan spanning werkt contraproductief. Dat komt omdat er teveel adrenaline vrijkomt die zorgt voor een verminderde concentratie. Daardoor presteren deze kinderen vaak niet zoals ouders en leerkrachten van ze verwachten.
Opgewektheid en een goed vertrouwen in zijn of haar resultaten hebben een activerende en daarmee positieve invloed op de leerprestaties van het kind. Dit laatste vormt het uitgangspunt voor de faalangstreductietraining.

Oplossingsgerichte training in sociaal-emotionele weerbaarheid

Om met andere kinderen om te gaan moet je durven vragen of je mee mag doen. Je moet op je beurt wachten, spelregels volgen, tegen je verlies kunnen en durven zeggen wat je niet bevalt. Sommige kinderen hebben moeite met deze vaardigheden. Zij maken niet makkelijk contact met andere kinderen. Ze hebben snel ruzie, worden gepest, nemen weinig initiatief, vinden het moeilijk problemen op te lossen of staan op het schoolplein vaak alleen. Het coachen van deze kinderen om op een opgewekte manier en met voldoende zelfvertrouwen te leren omgaan met leeftijdsgenoten èn volwassenen vormt het uitgangspunt van de training in sociaal-emotionele weerbaarheid.

Oplossingsgerichte anti-pest training

Een oplossingsgerichte training voor basisscholieren en brugklassers voor het oplossen van klachten over pesten.

 Voor advies of meer informatie over de trainingen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.