Bèta academie >

Nieuws

ONS CORONABELEID

Miv 19 oktober 2020 werd aan alle middelbare scholieren verzocht een mondkapje te dragen bij binnenkomst.
Het mondkapje mocht af, nadat de leerling samen met de begeleider de planning had gecontroleerd en de leerling aan het werk ging. Mondkapjes werden gedragen wanneer er werd rondgelopen op de locatie.

Wij waarderen het zeer, dat er van huis uit streng wordt toegezien op eventuele ziekteverschijnselen die zich kunnen voordoen bij de kinderen of in het gezin. In zulke gevallen luidt het dringende advies thuis te blijven. Zo krijgen wij samen Corona onder controle.

 

VOORGAANDE UPDATES…

Het is fijn om te merken dat onze aangepaste begeleiding tbv onze leerlingen en het proactief te werk gaan in deze corona-tijd zo wordt gewaardeerd.

Wij hebben in de week van 20 april de leerlingen weer op ITSB mogen begeleiden volgens een strak schema en protocol.

Aanvankelijk hebben wij de leerlingen kunnen helpen door online met weekplanningen te werken en overzicht te houden over de stroom aan informatie die op hen afkwam.

Nu komen we in de situatie waarbij de scholen zich gaan richten op de afronding van het schooljaar.

Dit heeft ons ertoe gebracht om te kijken naar de manier waarop we de leerlingen het beste kunnen voorbereiden op de eindsprint en de overgang.

Wij hebben hierbij ook de leerlingen betrokken en zij geven aan, dat ze graag meer vakinhoudelijke ondersteuning willen.

Het blijkt, dat lang niet alle docenten online les en/of uitleg van de stof geven.

Wij gaan ons na de meivakantie dan ook met de leerlingen richten op de stof van de eindtoetsen die er na 1 juni, wanneer de scholen naar alle waarschijnlijkheid weer open gaan, ongetwijfeld zullen volgen als norm voor de beoordeling van hun overgang.

Omdat dit schooljaar voor onze regio een relatief kort schooljaar is, rest er na 1 juni weinig tijd.

Het is daarom goed om vroeg in te zetten met meer individuele aandacht voor de vakken, waarvoor iedere leerling extra aandacht nodig heeft.

Wij zien streng toe op naleving van de corona-maatregelen.

Zo krijgt elke leerling een eigen tijd van binnenkomst en er is per keer slechts een klein aantal leerlingen in het gebouw.

Daarnaast hebben wij een vaste looproute en alle hygiëne maatregelen worden in acht genomen evenals de 1.5m afstandsregel.

Onze maatregelen op een rij:

– voor leerlingen en begeleiders die hoesten, keelpijn en/of verkoudheidsklachten en/of koorts hebben, geldt: blijf thuis en mijd sociaal contact

–  als er bij een leerling thuis klachten blijken (bv vanwege contact met iemand met het corona-virus) luidt het advies: thuis blijven (en uitzieken)

– de leerling ontsmet de handen bij binnenkomst ITSB; op locatie Laren en Blaricum staan er handgelflacons met pompje bij entree

– de leerling volgt de looproute; in Blaricum komen de leerlingen via de voordeur naar binnen en gaan via de zijdeur weg

– de 1,5m- regel is strikt van toepassing

– alle bureaus worden regelmatig / bij wisseling ontsmet; in Laren en Blaricum staan spuitflessen klaar met ontsmettingsmiddel op alcoholbasis

– de leerlingen krijgen uitsluitend verpakte versnaperingen